“De beste manier om de toekomst te veranderen is om het te ontwerpen.”

Installatietechnisch adviesbureau

buroPothoven

Marco Pothoven: een ervaren senior adviseur….met meer dan 30 jaar ervaring.

Een gedreven punctuele adviseur die met een analytische blik de behoefte van de opdrachtgever weet te vertalen in een PVE, technisch ontwerp en uiteindelijk het beoogde eindresultaat. Het belang van de klant niet uit het oog verliest, proactief en oplossingsgericht handelt tijdens het uitvoeringsproces (vaak ook meer tactisch dan technisch).  Zelfstandig en nauwkeurig werkt en zeer flexibel inzetbaar en betrouwbaar is. 

We willen goed omgaan met grondstoffen en fossiele brandstoffen. Op alle fronten zoeken wij naar het optimaal samengaan van architectonische vormgeving, constructie, installaties, brandveiligheid, bouwfysica, akoestiek, inrichting en gebruik. Een belangrijk onderdeel van het gebouw is de behaaglijkheid, een samenspel van de bouwkundige- en installatieaspecten. Nieuwe technieken moeten milieuvriendelijk zijn en moeten een duurzame invulling geven. 

Een gebouw is pas bruikbaar als het voldoet aan de wensen van de gebruiker(s).

Marco Pothoven

Directeur buroPothoven

buroPothoven

Competenties

  • Betrouwbaar en transparant
  • Vakkundig
  • Pragmatisch
  • Analytisch
  • Helicopterview
  • Oog voor eigen inbreng en ideeën
  • Verbinder
  • Communicatieve/schriftelijke vaardigheden
  • Proactief

 

Toekomstgericht

Betrokken

Doelgericht

Oog voor detail

buroPothoven

Kernwaarden

Toekomstgericht

Gebouwen worden ontworpen voor vele jaren, echter worden er ook gebouwen gesloopt/ gedemonteerd. In de nieuwe ontwerpen wordt rekening gehouden dat de bouwmaterialen en -methoden na de sloop geschikt voor hergebruik. Met de huidige grondstoffen en fossiele brandstoffen moet immers doordacht worden omgegaan.

Betrokken

De persoonlijke aandacht is voor ons erg belangrijk. Hierdoor ontstaat er een goede en fijne verhouding tussen onze opdrachtgever en ons, waardoor de communicatie makkelijker en soepeler verloopt, hetgeen het project ten goede komt.

Doelgericht

Het doel van ons werk ligt verder dan de installaties, namelijk in het gebruik van het gebouw. Wij verschuilen ons niet achter vraagstellingen, maar proberen het beoogde gebruik van het gebouw helder te krijgen en van daaruit de vraagstelling met de opdrachtgever te toetsen. We weten dat elk project zijn bouwbudget heeft. Wij houden dat scherp in het oog en bespreken consequenties en alternatieven: wij ontwerpen kosten gestuurd.

Ontwerp: oog voor detail

Technische voorzieningen horen een geheel te zijn met het gebouw waarin ze worden opgenomen. Vormgeving van installaties is een vak. We streven samen met de architect naar een eenduidig gebouw. Oog voor detail is daarbij onmisbaar. Ook technische details die je niet ziet moeten goed zijn. Het rendement en het klachtenvrij functioneren van technische middelen zit vaak in de aandacht voor de details. Ook in de uitvoering van projecten moeten de details bewaakt worden.

l

Integraal ontwerpen

Ontwerpen waar de gebruiker centraal staat. buroPothoven maakt alle soorten installatietekeningen voor 2D en 3D (BIM)- en utiliteitsbouw, sport- en zwembadcomplexen, gezondheidszorg en de industrie.

Installatieberekeningen

Exacte berekeningen verdienen zichzelf terug. Wij maken alle leiding- en luchtkanalen-berekeningen en ook koellast-, temperatuuroverschrijding-,  warmteverliesberekeningen en licht- en kabelberekeningen.

Second opinion

U heeft twijfels over een berekening, tekening, bestek of calculatie of wilt u meer zekerheid? Wij kijken graag mee. Ook als u een discussie heeft kunt u technische ondersteuning vragen.

i

Onderhoudsplannen

Ook voor onderhoud kan je terecht bij buroPothoven. Zoals onderhoudsplannen (MJOP), budgetteringen, onderhoudsbestekken, inspecties en storingsanalyse.

buroPothoven bv

Pelikaanweg 3
3762 VA  Soest

m

DNR

De DNR geldt als basis voor alle door buroPothoven met opdrachtgevers afgesloten overeenkomsten.